prilaikymas

prilaikymas
prilaĩkymas sm. (1) 1.prilaikyti 4; priėmimas gyventi pas save, priglaudimas: Viską papasakojo apie Petrą ir jo draugų, pabėgusių po sukilimo, prilaikymą . 2. refl. gyvenamoji vieta; buvimas kur: Vai kur tavo prisilaĩkymas, tėvuli? Alk. Mažas jo pas mus prisilaĩkymas – jis čia retkarčiais teateina Skr. \ laikymas; aplaikymas; atlaikymas; išlaikymas; nulaikymas; palaikymas; perlaikymas; pralaikymas; prilaikymas; sulaikymas; užlaikymas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • prilaikymas — prilai̇̃kymas dkt. Pacieñto prilai̇̃kymas vežimė̃lyje …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aplaikymas — aplaĩkymas sm. (1) → aplaikyti: 1. Silpnas aplaĩkymas Msn. Kožnam daiktui reikia aplaĩkymo Trgn. ║ refl. pragyvenimas: Jai turi apsilaĩkymą duoti Žlp. 2. Ne krašto gerovė jų galvoj, bet „savos“, smunkančios jiems iš po kojų žemelės savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlaikymas — atlaĩkymas sm. (1) → atlaikyti: 1. Neatlaikomai ir nei jokio atlaikymo nerasdami, veržėsi rudiejai į gyvenimus baltųjų LC1881,23. Tikra meilė ir per didžiausiuosius atlaikymus persiveržia brš. 2. refl. Be to, vien atsilaikymas nuo mėsos dar ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlaikymas — išlaĩkymas sm. (1) 1. R384,264, K → išlaikyti 2; išauginimas, išmaitinimas, priežiūra; pragyvenimo lėšos: Šit ir algą, ir išlaikymą žada! rš. Už išlaikymą padėkavot B. Turim … jo lobį ir išlaikymą Vln18. Išlaikymop mūsų priguli SE175. Vis, ką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laikymas — laĩkymas sm. (1) 1. KI583, NdŽ → laikyti 1; padėtis: Gero ir greito darbo sąlyga yra taisyklingas neriamo daikto, siūlų ir vąšelio laikymas rš. 2. → laikyti 3: Jojamųjų žirgų laikymas buvo labai išplitęs rš. ║ auginimas, prižiūrėjimas: Anta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulaikymas — nulaĩkymas sm. (1) 1. Mš → nulaikyti 1; suvaldymas, nepaleidimas. 2. → nulaikyti 3; išturėjimas kokioje padėtyje. | refl.: Plaustas, savo nusilaikymą ant vandens po visam prapuldęs, apvirto LC1887,26. laikymas; aplaikymas; atl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaikymas — palaĩkymas sm. (1) 1. → palaikyti 3; auginimas, maitinimas: Telyčios palaĩkymas daug jam atsejo Ds. Čia stovint (gyvenant), nėra gero palaĩkymo tom vištom Skr. 2. refl. pragyvenimo ištekliai: Tikėjos pasilaikymą gausiąs, kadangi tarp savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasaja — pasajà sf. (3b) prilaikymas, pasiejimas: Žiedo pasajos siūlas EncIX403 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perlaikymas — sm. (1) 1. → perlaikyti 1; leidimas kur pabūti, apsistoti: Jį suėmė už razbaininkų parlaikymą Trg. 2. išmaitinimas, savo globoje išlaikymas kurį laiką: Varlė, gaspadoriui … padėkavojusi už žiemos parlaikymą, pati leidos pri savųjų PP56. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pralaikymas — pralaĩkymas sm. (1) → pralaikyti 3: Tie [vaikų] pralaĩkymai [internate] valdžios gerai Pvn. laikymas; aplaikymas; atlaikymas; išlaikymas; nulaikymas; palaikymas; perlaikymas; pralaikymas; prilaikymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”